Corestability en blessures

Minder blessures door core training

 

Een slechte rompstabiliteit is een grote risicofactor voor het ontwikkelen van blessures bij hardlopen, dat blijkt uit een recent onderzoek.

Deze literatuurstudie laat zien dat er aanwijzingen zijn dat een slechte core stabiliteit risico geeft op hardloop blessures.

Hoewel de onderzochte studies veel verschillende onderdelen van core stability bekijken. Blijkt uit het merendeel van deze onderzoeken dat een slechte core stabiliteit een verhoogd risico geeft op hardloopblessures.


De vier aspecten van corestability die besproken werden in de gevonden onderzoeken zijn coördinatie, spierkracht uithoudingsvermogen, spierkracht en propriocepsis. De uitkomsten per aspect van core stabilieit zijn hieronder kort toegelicht. 

 

Coördinatie

In de vier onderzoeken naar coördinatie kwam naar voren dat vergrote rompbeweging een vergroot risico geeft. Deze zijn getest bij een eenbenige landing en verstoring van het balans in zit. Omdat het lichaam zich moet kunnen stabiliceren via de benen wordt zo het risico op onderbeenklachten verhoogd.

 

Core uithoudingsvermogen

In de drie testen naar de link tussen spierkracht uithoudingsvermogen en blessures werd geen duidelijke correlatie gevonden. De verklaring hiervoor is dat de core niet statisch gebruikt wordt. Alleen planking heeft geen zin als je jouw core wil gebruiken in beweging. 

 

Spierkracht

In het onderzoek naar de invloed van spierkracht van de romp werd wel een link naar blessures gevonden. Hierin werd aangetoont dat alpine skieërs met minder spierkracht in de romp een grotere kans hebben om kruisband letsels te krijgen. Omdat de krachten bij alpine skieën zo groot zijn is het belangrijk dat deze krachten goed over het lichaam verdeeld worden. De verbeterde romp ballans kan er voor zorgen dat bij een val de impact beter verwerkt wordt waardoor er minder kracht op de knie komt. 

 

Propriocepsis

Het laatste onderzoek gericht op de propriocepsis (het lichaams gevoel) heeft een link aangetoont tussen verminderde propreosepsis en blessures. In de follow-up na 3 jaar bleek dat van de geteste sporters degene met verminderde propriocepsis meer beenblessures hadden.

 

Conclussie

De onderzoekers vonden in vrijwel alle onderzoeken terug dat een slechte rompstabiliteit leidt tot valgisatie (het naar binnen knikken en draaien van de knie) bij eenbenige activiteiten. Deze beweging waarbij de knie naar binnen knikt en draait wordt vaak genoemd als belangrijke oorzaak van beenblessures.

Omdat er niet een duidelijke definitie is van core stability is het erg lastig om heel specifiek te onderzoeken wat wel en wat geen invloed heeft op het blessurerisico. Wat wel naar voren komt is dat in de meeste onderzoeken een link is aangetoont. Bij bijna alle aspecten van core stability is aangetoont dat een betere core minder kans op blessures geeft.

Wat dus belangrijk is is niet alleen de blessure te behandelen maar verder te kijken naar het onderliggende probleem en stabiliteit in de hele keten.

Wil je weten hoe je aan je core kan werken? Op onze pagina core kan je meer vinden over de core. En bij core oefeningen krijg je een overzicht van oefeningen.

 

 

Broninformatie: De Blaiser C, Roosen P, Willems T, [et al.]. Is core stability a risk factor for lower extremity injuries in an athletic population? A systematic review. Physical therapy in sport 2017; Aug 2

2018-10-03T17:51:58+00:00 Sport, Training|